Đơn vị: Trường Mầm Non Xuân Lâm

Địa chỉ: Xã Xuân Lâm-Thị Xã Sông Cầu-Phú Yên

Điện thoại: 0257.3690375

E-Mail: mnxuanlam.songcau@phuyen.edu.vn